Fietsmaatjes

Fietsmaatjes werkt en blijft werken!

Ook in 2019 is AXU verkeer en vervoer projectleider geweest van de fietsactie Fietsmaatjes. Meer dan 5.000 medewerkers, werkzaam bij zo’n 300 Overijsselse werkgevers, hebben eraan deelgenomen. En met fantastische resultaten!

De groep deelnemers die voorheen met de auto naar het werk reden, hebben in een half jaar samen ruim 3,4 mln. km geregistreerd gefietst. Dat is ruim 4x op en neer naar de maan. Een geweldige prestatie! Daardoor is er de uitstoot van ruim 420 ton CO2 bespaard. Dat staat gelijk aan de gezamenlijke CO2 uitstoot van 100 huishoudens in één jaar. En de deelnemers hebben in totaal meer dan 105 miljoen kcal. verbrand. Dat staat gelijk aan bijna 1,4 miljoen glazen frisdrank.

Onder de medewerkers was de verhouding buddy’s (die al naar het werk fietste) – deelnemers 1 : 2,5 (dus 1 buddy heeft gemiddeld met 2,5 deelnemers meegedaan). De gemiddelde woon-werkafstand van de deelnemers is 8,3 km. Een buddy heeft door zijn inspanningen gemiddeld €166 aan beloning ontvangen en een deelnemer gemiddeld €182.

Aan het einde van de actieperiode is aan de deelnemers en buddy’s gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen. Meer dan 4.500 Fietsmaatjes hebben hieraan gehoor gegeven. Voor 40% van de deelnemers is gezondheid de belangrijkste reden om deel te nemen, gevolgd door de financiële beloning (17%) en fietsbare afstand (14%). Voor buddy’s ligt dat anders. Onder hen doet 30% mee vanwege het geld, om gezondheid van collega’s te stimuleren (27%) en op verzoek van een collega om mee te doen (17%).

Ruim de helft van de buddy’s zegt tijdens de fietsactie minimaal een paar keer per maand deelnemers te hebben aangemoedigd (vaker) te gaan fietsen. Slechts 6% van de buddy’s heeft nooit deelnemers aangemoedigd, meestal omdat het niet nodig was. 49% van de deelnemers zegt door de aanmoedigingen veel (13%) of wat vaker (36%) te zijn gaan fietsen. 65% geeft aan na afloop van de actie absoluut zeker te blijven fietsen; 28 % waarschijnlijk.

Dat ligt in lijn met het eind 2019 uitgevoerde onderzoek naar het effect van Fietsmaatjes op langere termijn. Aan de 1.900 deelnemers van de vorige Fietsmaatjes van 2 jaar geleden is een vragenlijst toegestuurd. Ruim 900 deelnemers hebben de digitale vragenlijst ingevuld. Na 2 jaar blijkt dat de meeste respondenten, die eerder met de auto naar het werk reden, nog steeds naar hun werk fietsen. 85% fietst minimaal 1 dag in de week naar het werk. En 62% gebruikt de tweewieler zelfs 3 dagen of meer per week.

De respondenten die eerder met de auto naar het werk gingen, en nu op de fiets stappen, doen dit vooral vanwege hun gezondheid en fitheid (56%), omdat het simpelweg goed bevalt (20%) of vanwege de besparing op de autokosten (13%).

En ook aanmoedigen werkt structureel. 40% van de buddy’s zegt hun voormalige deelnemers nog af en toe tot regelmatig aan te moedigen. Zelfs 2 jaar na de fietsactie!

Infographic Fietsmaatjes 2019

Animatiefilmpje (tijdelijk wachtwoord fietsmaatjes)

Genoemd als Galjaardtopper
De Galjaardprijs wordt jaarlijks toegekend aan die campagne of het project binnen de publieke communicatie dat het meest innovatief, inspirerend en effectief is. De soortgelijke fietsactie die AXU verkeer en vervoer in 2014 heeft ontwikkeld en uitgevoerd is in 2015 bekroond met de titel Parel van Galjaard. Zie artikel.

Communicatie verhaal vertellen