Fietsmaatjes

Fietsmaatjes om fietsen te stimuleren: het werkt!

Binnen het Beter Benutten programma hebben we een vernieuwend concept ontwikkeld om automobilisten te stimuleren vaker naar het werk te fietsen. Het werkt als volgt. Medewerkers van deelnemende bedrijven die al met de fiets naar het werk gaan, kunnen zich voor de fietsactie als buddy aanmelden. Zij zoeken ieder een of meer collega-automobilist(-en) om samen aan de fietsactie mee te doen. Dat mogen maximaal 4 automobilisten zijn. Gedurende de actieperiode stimuleert de buddy de deelnemende automobilist te fietsen. Afhankelijk van het aantal keren dat de deelnemer fietst, ontvangt de deelnemer een bepaalde beloning. En de buddy krijgt ook een vaste beloning per dag dat zijn/haar deelnemer fietst.

Voor iedere deelnemer wordt aan het begin van de fietsactie de persoonlijke maximum beloning bepaald. Dat is het startbedrag. Ieder dag dat de deelnemer niet fietst, gaat de vaste dagbeloning van de maximum beloning af. Hoe vaker de deelnemer fietst, hoe meer de deelnemer aan beloning overhoudt. Bij ziekte, vakantiedagen of slecht weer ziet de deelnemer niet direct de beloning verminderen. Iedere deelnemer krijgt “bufferdagen”. Pas als de deelnemer alle “bufferdagen” heeft opgemaakt, neemt de maximum beloning af (vergelijk met vakantiedagen).

De deelnemer moet in de actieperiode van een half jaar minimaal 20 dagen hebben gefietst om aan het einde van de fietsactie een beloning te krijgen. De minimum woon-werkafstand voor deelname is twee kilometer. Voor registratie van de fietsritten gebruikt de deelnemer een speciaal ontwikkelde fietsapp. De buddy krijgt een persoonlijke website. Hierop ziet de buddy de fietsprestaties van zijn/haar deelnemers. De buddy kan via pushberichten de deelnemers aanmoedigen.

Animatiefilmpje (tijdelijk wachtwoord fietsmaatjes)

Genoemd als Galjaardtopper

De Galjaardprijs wordt jaarlijks toegekend aan die campagne of het project binnen de publieke communicatie dat het meest innovatief, inspirerend en effectief is. De soortgelijke fietsactie die AXU verkeer en vervoer in 2014 heeft ontwikkeld en uitgevoerd is in 2015 bekroond met de titel Parel van Galjaard. Zie artikel.

Communicatie verhaal vertellen