Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema binnen verkeer en vervoer. Van jong tot oud bewegen we ons in het verkeer. Lopend, fietsend, autorijdend.  Met name de jongeren van 12 tot 17 jaar zijn een kwetsbare leeftijdsgroep. Zij nemen vaak grotere risico’s in het verkeer en zijn gevoelig voor groepsdruk. Bovendien fietsen ze verder dan op de basisschool en krijgen ze in het verkeer te maken met nieuwe verkeerssituaties en verschillende snelheden. Door verkeerseducatie worden jongeren geprikkeld na te denken over hun eigen gedrag in het verkeer.

VEVO Netwerk

Met het VEVO (Verkeerseducatie Voortgezet Onderwijs) Netwerk stimuleert het ROV Oost-Nederland scholen en gemeenten om aandacht te geven aan verkeerseducatie. Het ROV Oost-Nederland is een initiatief van de provincies Overijssel en Gelderland. De basis van de aanpak van VEVO zijn de netwerken met scholen en gemeenten. Er is in beide provincies een VEVO netwerk. In Overijssel is 82% van de scholen aangesloten bij het VEVO netwerk (81 van de 99 scholen). Het VEVO netwerk in Gelderland is vanaf het voorjaar van 2016 echt opgebouwd. Inmiddels heeft 62% van de scholen (101 van de 164) een verkeerseducatieproject uitgevoerd. Binnen deze netwerken wisselen scholen ervaringen uit, pakken (samen) verkeerseducatieprojecten op en komen in contact met projectaanbieders en gemeenten. AXU verkeer en vervoer levert de VEVO Coördinator. 

Logo ROV_groot

De VEVO Coördinator bouwt de VEVO netwerken verder uit, onderhoudt de netwerken, geeft advies aan verkeerscoördinatoren op scholen en organiseert verschillende netwerkbijeenkomsten. In 2016 is het Strategisch Plan VEVO 2016-2020 geschreven. In 2018 is een advies opgeleverd om de VEVO-aanpak te borgen in de brede verkeersveiligheidsaanpak Oost-Nederland. 

Vergelijking schooljaar 2015-2016 met 2017-2018

Groei deelnemende scholen (absoluut) Groei aantal bereikte leerlingen (absoluut) Uitgevoerde projecten (absoluut)
Overijssel 5% (van 77 naar 81 van in totaal 99 locaties) 48% (van 23.000 naar 34.000 van in totaal 73.000 leerlingen) 2% (van 170 naar 174)
Gelderland 84% (van 55 naar 101 van in totaal 164 locaties) 171% (van 10.000 naar 27.000 van in totaal 123.000 leerlingen) 89% (van 75 naar 142)

 

Ook evalueert de VEVO Coördinator jaarlijks de verkeerseducatieprojecten die worden ingezet onder verkeerscoördinatoren en leerlingen. Hieronder staan de resultaten van de evaluaties van de afgelopen drie schooljaren.

Evaluatie verkeerseducatie schooljaar 2016-2017

 • Bereik leerlingen 34.000 in Overijssel en 27.000 in Gelderland
 • In Overijssel hebben 81 scholen samen 174 projecten uitgevoerd, in Gelderland 101 scholen 142 projecten
 • Scholen doen mee omdat:
  • ze een signaal willen afgeven dat ze het belangrijk vinden (24%)
  • ze van mening zijn dat leerlingen zich onderweg vaak onveilig gedragen (23%)
  • ze vinden het hun taak om hieraan aandacht te geven (22%)
  • ze vinden als het af en toe aandacht krijgt (20%)
 • Projecten zijn beoordeeld met gemiddeld 7,2 (interactieve projecten scoren goed)
 • 61% van de leerlingen vindt de projecten redelijk tot heel erg nuttig
 • 66% van de leerlingen wil wel weer een soortgelijk project doen

Evaluatie verkeerseducatie schooljaar 2016-2017

Evaluatie verkeerseducatie schooljaar 2015-2016


Prijsuitreiking Fietsmodus School Challenge op het Groevenbeek VMBO Ermelo
collage-prijsuitreiking

Verkeerseducatie~zuil

AXU verkeer en vervoer heeft de verkeerseducatie~zuil ontwikkeld voor middelbare scholen. Leerlingen doen een quiz over verkeersveiligheid (verlichting, alcohol, dode hoek, mobiel bellen). Vaak samen in groepjes discussiëren ze over de antwoorden. Hiermee willen we leerlingen bewust maken van de gevaren op de weg. De zuil is op een groot aantal middelbare scholen ingezet. 

DSC06436