Thuiszorg

Thuiszorgorganisaties kennen relatief hoge kosten voor het zakelijke vervoer van hun medewerkers. Dat komt door het relatief hoge aandeel van de auto om naar de cliënten te rijden en de relatief hoge autovergoeding volgens de geldende CAO. Er zijn organisaties die de kosten willen verminderen. Daarbij komt dat voor hen gezondheid van hun medewerkers een belangrijk aandachtspunt is. De organisaties zijn risicodragend wat betreft ziekteverzuim. Bovendien verhoogt betere gezondheid de productiviteit. En eisen opdrachtgevers van zorginstellingen dat hun medewerkers meer duurzaam vervoer gebruiken.

In een pilot hebben bij twee thuiszorgorganisaties gedurende een half jaar medewerkers e-fietsen in bruikleen gekregen. Die hebben ze kunnen gebruiken voor zakelijke en privé ritten. Uit de evaluatie bleek dat de medewerkers zeer tevreden waren over de e-fiets. Alleen ingeval van slecht weer, late dienst en grote afstanden is de voorkeur gegeven aan de auto. Beide organisaties gaan het gebruik van de e-fiets in een aparte regeling bevorderen. Bijkomend voordeel voor de organisaties is dat ze kosten besparen.

Manna

Interview 14 februari 2017

Artikel in Tubantia over ZorgAccent 28 oktober 2017

thuiszorg