Taskforce Bereikbaarheid Zuidas

Sinds december 2019 levert AXU verkeer en vervoer de voorzitter van de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas. De Taskforce Bereikbaarheid Zuidas heeft als doel het overleg tussen overheid en bedrijfsleven over de bereikbaarheid van Zuidas te stimuleren. De Taskforce adviseert de gemeente Amsterdam en projectorganisatie Zuidasdok op het gebied van mobiliteit. Bovendien monitort de Taskforce de bereikbaarheid van Zuidas via eigen mobiliteitsonderzoek en analyseert data. De leden van de Taskforce vormen een goede afspiegeling van het bedrijfsleven en instellingen gevestigd op Zuidas. De Taskforce fungeert als onafhankelijk orgaan binnen Hello Zuidas.