P+R Zuidasdok

De projectorganisatie Zuidasdok heeft begin 2018 AXU verkeer en vervoer een inventarisatie laten maken van de potentiële P+R locaties. P+R locaties moeten de komende jaren bijdragen aan een bereikbare Zuidas in Amsterdam.

Bereikbaar houden Zuidas

Het is een grote uitdaging de Zuidas in Amsterdam Zuid de komende jaren goed bereikbaar te houden. De ontsluitende A10 Zuid is nu al een van de drukste snelwegen van Nederland en ook is het vaak op het station Amsterdam Zuid heel druk. De groeiende economie en de bouwprojecten op de Zuidas vergroten de drukte op de weg en op het spoor. De ontwikkelingen vragen om ingrepen om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren. In 2019 start het bouwproject Zuidasdok. Zuidasdok is een gezamenlijk bouwproject van Rijkswaterstaat, Prorail, de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de vervoerregio Amsterdam. Het bouwproject is een van de grootste infrastructurele projecten op dit moment in Nederland.

Wat gaat er gebeuren

In 2028 heeft de A10 Zuid in totaal 8 rijstroken voor doorgaand verkeer en 4 stroken voor bestemmingsverkeer. Ter hoogte van het station Amsterdam Zuid ligt dan de weg onder de grond. Door de ondertunneling heeft het verouderde station Amsterdam Zuid de ruimte gekregen om uit te groeien tot een hoogwaardig openbaar vervoerknooppunt. En de twee helften van de wijk zijn beter onderling verbonden, waardoor één woon-, werk- en winkelgebied is ontstaan.

Flankerende maatregelen

Een bouwproject van een dergelijke omvang kan niet zonder verkeershinder worden uitgevoerd. Er zijn flankerende maatregelen bedacht om de hinder op werkdagen te beperken. Deze moeten ertoe leiden dat er vanaf 2019 in de ochtendspits per richting 1.500 voertuigen minder over de A10 Zuid rijden. Dat is ca. 5% van de auto’s die nu per richting over de A10 Zuid rijden.

Ongeveer een derde van de automobilisten heeft de Zuidas als eindbestemming. Een van de flankerende maatregelen om de verkeershinder te beperken is het gebruik van P+R locaties. Automobilisten parkeren hun auto op enige afstand van de Zuidas en rijden vandaar met het openbaar vervoer of fiets naar de Zuidas.

De opgave

Samen met promotie van het openbaar vervoer moet het gebruik van P+R locaties  leiden tot de vermindering van 500 auto’s in de spits voor doorgaand verkeer en eenzelfde aantal voor verkeer dat de Zuidas als bestemming heeft. Nu het Plan van Aanpak voor P+R’s klaar is, wordt de komende tijd een aantal P+R locaties nader onderzocht, gefaseerd aangelegd, uitgebreid en in gebruik genomen.