Mobiliteits management

Tot eind 2017 loopt het landelijke programma Beter Benutten. De naam zegt al wat het doel is. Wat we aan verkeersinfra en voorzieningen hebben intensiever gebruiken. De meeste knelpunten doen zich voor in de spits. In dit programma gaat het erom het reisgedrag van vooral medewerkers te beïnvloeden. En AXU verkeer en vervoer helpt daarbij.

Enkele recente voorbeelden van projecten: